Tıbbi Nakit Yardım Sigortası

Mesleki Hizmetler ile ilgili Teminatlar

 

TEMİNAT DÜZEYİ

Diş hastalıkları

(Yılda azami iki tazminat talebi)

Göz Sağlığı Testleri

(Yılda azami bir tazminat talebi)

Optik Cihazlar

(Yılda azami bir tazminat talebi)

Uzman Hekim Konsültasyonları

Doğum

Doktor Masrafları

(Yılda azami iki tazminat talebi)

İşitme Cihazları

(Yılda azami bir tazminat talebi)

BRONZ

Randevu başına 90 TL

Randevu başına 135 TL

Tazminat talebi başına 225 TL

Randevu başına 360 TL

(Yılda azami bir tazminat talebi)

Çocuk başına 675 TL

Randevu başına 90 TL

Randevu başına 180 TL

GÜMÜŞ

Randevu başına 180 TL

Randevu başına 135 TL

Tazminat talebi başına 450 TL

Randevu başına 360 TL

(Yılda azami iki tazminat talebi)

Çocuk başına 1350 TL

Randevu başına 135 TL

Randevu başına 360 TL

ALTIN

Randevu başına 250 TL

Randevu başına 135 TL

Tazminat talebi başına 675 TL

Randevu başına 500 TL

(Yılda azami iki tazminat talebi)

Çocuk başına 2.000 TL

Randevu başına 180 TL

Randevu başına 500 TL

PLATİN

Randevu başına 360 TL

Randevu başına 135 TL

Tazminat talebi başına 900 TL

Randevu başına 675 TL

(Yılda azami iki tazminat talebi)

Çocuk başına 2.700 TL

Randevu başına 225 TL

Randevu başına 700 TL

 

 

Hastane Teminatları

Ek Teminatlar

TEMİNAT DÜZEYİ

Yatarak Tedavi Teminatı

Müşterek Yatarak Tedavi Teminatı

Günlük Hastane İşlemleri

Kaza ve Acil Ünitesi Teminatı

Nekahet(istirahat) Teminatı

(Yılda azami bir tazminat talebi)

Kaza ve Hastalık Teminatı

 

BRONZ

 

Gecelik 225 TL

 

  Gecelik 360 TL

 

Günlük 225 TL

 

Vizit başına 90 TL

 

Tazminat talebi başına 675 TL

 

Günlük 100 TL

 

GÜMÜŞ

 

Gecelik 450 TL

 

Gecelik 700 TL

 

Günlük 450 TL

 

Vizit başına 180 TL

 

Tazminat talebi başına 1350 TL

 

Günlük 225 TL

 

ALTIN

 

Gecelik 675 TL

 

Gecelik 1.000 TL

 

Günlük 675 TL

 

Vizit başına 250 TL

 

Tazminat talebi başına 2.000 TL

 

Günlük 300 TL

 

PLATİN

 

Gecelik 900 TL

 

Gecelik 1.400 TL

 

Günlük 900 TL

 

Vizit başına 360 TL

 

Tazminat talebi başına 2.500 TL

 

Günlük 450 TL

Tanımlar

İşbu poliçede aşağıda yer alan sözcükler gene aşağıda belirtilen anlamları taşıyacak olup tüm belge içerisinde ‘kalın harf’ ile gösterilmiştir’:

“Kaza”, makul bir şekilde öngörülemeyen, düşünülmeyen ya da tasarlanmayan (ancak hastalık ve rahatsızlıklar istisnadır) bir olaydır.

“Kaza ve Acil tedavi”, onaylı bir Hastanenin Kaza ve Acil Biriminde hastanın tedavi gördüğü ancak gece kalışının olmadığı tedavidir.

 “Akut Hastalık”, kronik halde olmayan bir hastalıktır.

“Başvuru Formu”,  sigortalının sigorta teklifidir.

“Teminat”, poliçe cetvelinde belirtilen ve işbu poliçede tanımlanan teminatlardır.

“Teminat Yılı”, poliçenin başlangıç tarihinde başlayıp Başlangıç Tarihinin yıldönümünden önceki gün gece yarısı sona eren süredir.

 “Kronik Hal”, poliçe başlangıç tarihinden önce meydana gelen ve süresiz bir şekilde devam eden ya da tedavi edilemeyen ya da giderilemeyen ve nüksedecek ya da tedavi gerektiren bir durum anlamına gelmektedir.

“Hasar yetkilisi” APRIL.

“Koşul” (Durum), etkileneceğiniz hastalık, yaralanma, rahatsızlık ya da tıbbi bir durum ve ayrıca bunlarla ilgili her türlü hastalık, yaralanma, rahatsızlık ya da tıbbi bir durum ya da bunlara bağlı semptomlar anlamını taşımaktadır.

“Estetik tedavi”, esas amacı hastanın görünümünü düzeltmek olan tedavidir.

“Günlük tedavi”, bir hastanede yatışlı olmanız gereken ancak gece kalmanızın gerekli olmadığı durumlarda aldığınız tedavidir.

“Diş sağlığı” - diş sağlığı ile ilgili koşullar, temelde bir dişi ya da dişleri ya da köklerini ilgilendiren koşullardır.

“Doktor”, sizin ya da ailenizin bir ferdi dışında, KıbrısTürk Tabipler Birliğine tıbbi hekim olarak kayıtlı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görev yapmaya yetkili bir tıp hekimi anlamına gelmektedir.

“Aile” eşiniz ya da evliymiş gibi yaşadığınız partneriniz ya da sizin, eşinizin ya da partnerinizin bir akrabasıdır.

“Hastane”, Hastalara yatarak veya ayakta tanı, tedavi ve bakım hizmetlerinin hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanları tarafından verildiği ve Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşu

 

Sağlık Bakanlığı’nın işlettiği (nekahet merkezi, bakım ya da dinlenme evi ya da bir hastanenin bakım, kişisel bakım ya da dinlenmebirimi istisna olmak üzere) ve teşhis ve önemli cerrahi ameliyatlara yönelik kurulu tesislerin yer aldığı ve 24 saat boyunca diplomalı hemşirelerin çalıştığı bakım hizmetleri sunan ve yatılı hastalar için kalma imkânı sunan bir tesistir.

“Yatarak Tedavi”, bir hastanede yatışlı olmanız gereken ve gece de kalmanızın gerekli olduğu durumlarda aldığınız tedavidir.

“Uzuv Kaybı”, bir ya da her iki elinizin bilekten yukarısının ve/veya bir ya da her iki ayağınızın bilekten ya da bilekten yukarısının fiziksel olarak ayrılması ile ortaya çıkan sürekli kullanım kaybı anlamına gelmektedir.

“Görme Kaybı”, bir ya da her iki gözün görme kaybı ya da yalnızca ışığı algılama kabiliyeti anlamına gelmektedir.

“Göz Doktoru”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kuzey KıbrısTürk Oftalmoloji Derneği’nin bir üyesi olan göz doktoru anlamına gelmektedir.

“Osteopati Uzmanı”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren olan Osteopati uzmanıdır.

“Partner” (Eş), evli olduğunuz ya da cinsiyeti ne olursa olsun yasal olarak evliymişsiniz gibi (en az 10 ay boyunca olmak üzere) sürekli birlikte yaşadığınız kişi anlamına gelmektedir.

"Daha Önceden Mevcut bir Sağlık Durumu”:

(i)     Poliçe başlangıç tarihi de dâhil olmak üzere bu tarihe kadar 2 yıl içerisinde tedavi gördüğünüz veya

(ii)    Poliçe başlangıç tarihi de dâhil olmak üzere bu tarihe kadar 2 yıl içerisinde bildiğiniz ya da kanaatimizce bilmeniz gereken bir durum ya da buna bağlı bir durumdur.

 

“Akraba”, erkek kardeş, kız kardeş, büyük akraba ya da füru hısımlığı olan kişi anlamına gelmektedir.

“Uzman Hekim”, Bir tıp dalında gerekli ihtisası görüp uzmanlık belgesini alan doktor, uzman hekim.

  “Başlangıç Tarihi”, poliçe cetvelinde gösterilen başlama tarihidir.

 “Tedavi”, her bir vakada bir doktora başvurmak, muayeneden ya da konsültasyondan geçmek, ilaç almak ya da uzun süreli olarak müşahede altında bulunmak anlamına gelmektedir.

Biz, Bize/Bizi veya Bizim” Şeker Sigorta Kıbrıs.

“Siz veya Sizin”, Poliçe Cetvelinde adı geçen Sigortalı, müşterek teminatın seçilmesi durumunda ise, bu kişinin eşi (partneri) anlamına gelmektedir.

Bekleme Süreleri

Bekleme süresi, poliçeyi satın aldığınız tarihten hemen sonraki süredir; bu süre zarfında tazminat talebinde bulunamazsınız ve bu süre, ilk teminat yılınız için geçerlidir. Aşağıda belirtilen bekleme süreleri geçerli olacaktır:

Mesleki Hizmetler ile ilgili Teminatlar

Poliçe başlangıç tarihi itibariyle 10 aydan sonra Doğum Teminatı ile ilgili olarak talepte bulunabilirsiniz. Diğer Mesleki Hizmetler ile ilgili tüm Teminatlar konusunda da poliçe başlangıcından 6 ay sonra talepte bulunulabilir.

Hastane Teminatları

Poliçe başlangıcından itibaren bir kaza ile ilgili olarak Yatarak Tedavi Teminatı ve Kaza & Acil Ünitesi Hizmeti için talepte bulunabilirsiniz. Bir kaza ile ilgisi bulunmayan Yatarak Tedavi Teminatı dâhil olmak üzere diğer tüm Hastane Teminatları konusunda poliçe başlangıç tarihinden itibaren 6 ay sonra tazminat talebinde bulunulabilir.

Ek Teminatlar

Poliçe başlangıcından itibaren 6 ay sonra Kaza ve Hastalık Teminatı ile ilgili olarak talepte bulunulabilir.

Teminatlar

Teminatlar başlıklı bölümde belirtilen teminatlar için talepte bulunabilirsiniz, ancak herhangi bir teminat ile ilgili haklar sadece aşağıdaki durumlarda söz konusu olacaktır:

  • Uygun bekleme süresinin tamamlanmış olması ve tazminat talebinize konu durumun, ilk olarak söz konusu süre zarfında meydana gelmemiş olması.
  • Tedavinin, hasta ile ilgili olarak hastaneniz/hekiminiz/göz doktorunuz/diş hekiminiz tarafından ve sizin tarafınızdan imzalanmış tazminat talebi formunda yer alacak bir beyan ile desteklenmesi.
  • Sağlık giderlerinin, gerekli nedenlerden dolayı yapılması.

 

Doğum teminatı hariç olmak üzere Mesleki Hizmetler ile ilgili teminatlar için, Teminat Tablosundaki tutarın altında her randevu / tazminat için sizin tarafınızdan ödenen ücretlerin tutarı kadar ödeme yapacağız.

Müşterek teminatın alınması durumunda size, eşinize ve 3 ilâ 18 yaşındaki çocuklarınıza teminat tutarının tamamı ödenecektir. Münferit teminatın seçilmiş olması durumunda ise 3 ilâ 18 yaşındaki çocuklarınız için teminat tutarının yarısı ödenir. Tazminat talebinde bulunulduğunda 65 yaşın üzerinde iseniz teminat tutarının yarısı ödenecektir.

Herhangi bir teminat ile ilgili talepte bulunabilmeniz için ikamet adresinizin Kuzey KıbrısTürk Cumhuriyeti’nde olması gerekir. Başka bir ülkede yaşamak üzere Kuzey KıbrısTürk Cumhuriyeti’nden ayrılacak olursanız teminat ödemesi alma hakkınızı kaybedersiniz. Aynı şekilde çocuklarınızın da teminattan yararlanabilmeleri için Kuzey KıbrısTürk Cumhuriyeti’nde ve esas adresinizde ikamet ediyor olması gerekir.

 

 

TEMİNATLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Tüm tazminatlarTeminatlar Tablosunda ayrıntıları verilen uygun haklara göre ödenecektir. Tüm tazminat talepleri için, hastaneye gelip tedavi gördüğünüzü ya da bir mal alımında bulunduğunuzu ya da hizmetten yararlandığınızı gösteren bir belge sunmanız gerekmektedir.

Kaza ve Acil Ünitesi Teminatı

Kaza ve Acil Tedavi gördüğünüzde Kaza ve Acil Ünitesi Teminatı ile ilgili tazminat ödenir.

Kaza ve Hastalık Teminatı

Art arda 10 iş günü boyunca akut bir hastalık ya da ağır bir yaralanmadan dolayı işe gidememeniz durumunda azami olarak art arda 10 iş günü boyunca Kaza ve Hastalık Teminatı ile ilgili tazminat ödenir. Tazminatın ödenebilmesi için resmi makamlardan alınmış onaylı iş göremezlik raporunun ibrazı gerekmektedir.

Günlük Hastane İşlemleri

Kabul edilen bir hastanede ya da kayıtlı bir bakım evinde günlük hastane işlemleri, tetkik ya da teşhisten yararlandığınızda Günlük Hastane İşlemleri Teminatı kapsamında tazminat ödenir. Tazminat ödemesine konu olan yatarak tedavi kapsamında gecelik kalışlardan hemen önceki ya da sonraki süre için ya da ayakta tedavi amaçlı bakım için tazminat ödenmez. Doğum, yaşlı bakımı, psikiyatrik ve tedavisi olanaksız hastalar ile ilgili günlük bakım ya da süreli bakımlar bu teminat kapsamında yer almamaktadır. Tazminat talebi formlarının ilgili hastane yetkilisi ya da kayıtlı bakım evi tarafından tam doldurulmuş bir şekilde sunulması gerekir.

Diş hastalıkları

Rutin diş tedavisi, kuron, köprü ve protez diş, ortodontik ve periodontal tedavi sonrasında diş hastalıkları ile ilgili tazminat ödenir. Bu teminat ise teminat yılı bazında azami iki tazminat talebi ile sınırlıdır.

Doktor Masrafları

Konsültasyon, tatil aşıları, röntgen ve diğer tetkikler ve sağlık raporları konusunda doktor ile gerçekleşen randevuyu takiben Doktor Masrafları ile ilgili teminat karşılanır.

Bu teminat ise teminat yılı bazında azami iki tazminat talebi ile sınırlıdır.

İşitme Cihazları

Yeni bir işitme cihazı almak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu onayladığı kayıtlı bir işitme cihazı ile ilgili randevuyu takiben İşitme Cihazları ile ilgili teminat karşılanır. Bu teminat ise teminat yılı bazında azami bir tazminat talebi ile sınırlıdır.

Yatarak Tedavi Teminatı

Yatarak Tedavi gördüğünüz zaman yatarak tedavi teminatı karşılanır.

Müşterek Yatarak Tedavi Teminatı

Siz ya da eşiniz (partneriniz) Yatarak Tedavi gördüğünüzde ve onaylı bir hastanede aynı anda yatan hasta iseniz ve Müşterek Yatarak Tedavi Teminatına hak kazanmanız durumunda müşterek yatarak tedavi teminatı karşılanır.

Doğum

Her çocuğunuzun doğumunda Size ya da eşinize doğum teminatı kapsamında ödeme yapılır. Müşterek Teminatınızın olması durumunda çift teminat uygulanır.

Optik Cihazlar

Tek kullanımlık(kullan at) kontakt lensler hariç olmak üzere, reçeteli yeni gözlüklerin (okuma gözlüğü, uzak gözlüğü, çift odaklı ya da değişken odaklı gözlük camı) ya da reçeteli yeni kontakt lenslerin alımını takiben optik cihaz ile ilgili masraflar limitler dahilinde bu teminat ile karşılanır. Bu teminat, teminat yılı bazında azami bir tazminat talebi ile sınırlıdır.

Göz Sağlığı Testleri

Bir göz doktorunun yapacağı görme testinin ardından göz sağlığı testleri ile ilgili teminat karşılanır. Bu teminat ise teminat yılı bazında azami bir tazminat talebi ile sınırlıdır.

Nekahet(İstirahat) Teminatı

Art arda 10 ya da 10’dan fazla gecelik hastane kalışlarının ardından Nekahet(istirahat) Teminatı ile ilgili ödemeler karşılanır. Bu teminat ise teminat yılı bazında azami bir tazminat talebi ile sınırlıdır. Nekahat(istirahat) süresi ile ilgili tedavi eden doktorun raporu gerekmektedir.

Uzman Hekim Konsültasyonu

Uzman bir hekim ya da cerrah ile yapılan özel konsültasyonlar ile ilgili masraflar kapsamında Uzman Hekim Konsültasyonu teminatı karşılanır. Bu teminattan yararlanabilmeniz için doktorunuz tarafından uzman hekime sevk edilmiş olmanız gerekir. Söz konusu tazminat Teminatlar (Tazminatlar) tablosunda belirtilen teminat yılı bazında azami tazminat talebi sayısı ile sınırlıdır.

SINIRLAMALAR

Herhangi bir teminat yılında ayrımsız olarak azami 100 gece/vizit ile sınırlı olmak üzere Yatarak Tedavi, Müşterek Yatarak Tedavi veya Kaza ve Acil Ünitesi Hizmeti ile ilgili olarak talepte bulunabilirsiniz. 100 gece/vizit içerisinde:

  • Günlük işlemler için 5 güne kadar ödeme yapılabilir.
  • Hastanede doğum sebepli yatışlarda ilk 7 gecenin ardından 10 geceye kadar ödeme yapılır.

 

İSTİSNALAR

İşbu poliçenin herhangi bir maddesi kapsamında, aşağıdaki durumlardan dolayı ortaya çıkan ya da kötüleşen herhangi bir olay için hiçbir tazminat ödemesi yapılmayacaktır:

-       Daha önceden mevcut bir sağlık durumu ( Tazminat talebinden önce en az iki yıl boyunca belirtilerin ortaya çıkmaması ve tedavi görmemeniz ya da bu sağlık durumu konusunda doktora başvurmamanız durumları hariç). Bu madde göz ya da diş sağlığı ile ilgili teminatlar için geçerli değildir.

-       Kronik hal.

-       Laboratuar ortamında (in vitro) döllenme sonucu / ile ilgisi bulunan hastaneye yatış ya da tedavi, yardımla gebe kalmanın diğer şekilleri ve bunlarla ilgili ameliyatlar. Tıp Danışmanımızın tanımladığı şekilde, kısırlığın nedeni ile ilgili araştırmalar ile bunun ile ilgili klasik tedavilerde uzman hekim konsültasyonu teminatı karşılanacaktır.

-       Alkol, hap ya da diğer uyuşturucu maddelere bağımlılık ya da bu maddelerin kötüye kullanımı sonucu / bunun ile ilgisi bulunan hastaneye yatış ya da tedavi.

-       Cinsel yollarla bulaşan hastalıklar, AIDS, insan immün yetmezlik virüsünün benzeri ya da ilgisi bulunan koşul ya da sendromun tedavisi sonucu / ile ilgisi bulunan hastaneye yatış ya da tedavisi.

-       Amacın kendini yaralama olduğu durumlarda kasten yapılmış yaralama ya da maluliyet sonucu / bunun ile ilgisi bulunan hastaneye yatış ya da tedavi.

-       Kolluk Kuvvetlerinin bir üyesi olmanız veya özel güvenlik görevlisi olarak çalışmanız

-       Ceza gerektiren bir suça iştirakinizden ya da böyle bir suçu işlemeye teşebbüs etmenizden dolayı ortaya çıkan sağlık durumları.

-       Savaş, istila, yabancı düşman hareketleri, (savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, kargaşalık, halk hareketleri, terör eylemleri, isyan, ihtilal, askeri ya da inzibati hareketler; nükleer ya da kimyasal kirlenme.

-       Sağlık amaçlı kaplıcalar, doğada tedavi klinikleri, benzeri tesisler ya da bu tesislere bağlı olup bakım evi olarak faaliyet gösteren özel tesislerde alınan tedaviler.

-       Psikolojik amaçlarla olsun olmasın sağlık dışı nedenlerden dolayı estetik tedavi ya da elektif cerrahi.

-       Diş hekimi, göz doktoru, tıp doktoru tarafından gerçekleşmeyen tedaviler.

-       Doktor masrafları ile ilgili olarak ödenen teminatlar dışında, talep ettiğimiz tazminat talebi formlarının ya da sağlık raporlarının doldurulmasına ilişkin ücretler.

-       Göz veya diş ile ilgili teminatlar dışında, kronik bir durum sonucu / bunun ile ilgisi bulunan herhangi bir tedavi.

-       Stres ve strese bağlı koşullar ya da psikiyatrik ya da geriatrik (yaşlı sağlığı) hastalıklar da dâhil olmak üzere akıl hastalığı, depresyon ya da sinir bozuklukları.

 

KAZA YA DA HASTALIK

Aşağıda belirtilen durumlarda çalışamayacak olmanız durumunda Kaza ve Hastalık teminatı kapsamında tazminat talebinde bulunamazsınız:

-       Profesyonel spor, motorlu sporlar, at yarışları, tüple dalma, dağcılık, mağaracılık, paraşüt, bungee jumping, yelken kanat ile uçma ve motorlu tekne yarışları gibi tehlikeli olduğu bilinen uğraşlara katılma, (tarifeli bir uçakta bilet ücretini ödemiş bir yolcu olarak uçmak hariç olmak suretiyle) uçuşlar, patlayıcı kullanımını gerektiren işler, profesyonel dalgıçlık ve açık denizde dalış, offshore (kıyıdan açıkta) petrol ve doğalgaz sanayisinde çalışan işçiler, açık denizde balıkçılık ve her türlü yeraltı çalışması, profesyonel göstericiler ve 15 metre üzerinde yüksekliklerde çalışmak durumunda olan kişiler.

 

-      Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs ve Türkiye’den uzakta iken meydana gelebilecek ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ikamet etmeye son vermeniz halinde ortaya çıkabilecek durumlar.

 

PRİMLERİN ÖDENMESİ

İşbu poliçe, başlangıç tarihinden itibaren ilk bir aylık süre için tanzim edilmiş olup vadesi gelen her bir primin ödenmesi ile beraber bir sonraki ay için kendiliğinden yenilenecektir. Prim her ay aynı gün ve peşin olarak ödenir.

İşbu poliçeye uygulanan prim oranında tarafımızca poliçe hamiline yazılı bildirimde bulunmak suretiyle değişiklikler yapılabilir. Ödenecek primin etkilenmesi durumunda 30 gün öncesinden tarafınıza yazılı bir bildirim yapılacaktır.

İşbu sigorta poliçesi kapsamında tazminat alacaksanız işbu sigorta poliçesi kapsamında teminatın sürdürülebilmesi için primi ödemeye devam etmeniz gerekmektedir. Primin ödeme vadesinde ödenmemesi durumunda işbu poliçe kendiliğinden fesih olur. Prim ödemesi poliçe hamiline poliçe uygunluk şartları, şart, koşul ve istisnalarına tabi olmak kaydıyla teminatın kabul edilmesini sağlar.

UYGUNLUK ŞARTLARI

16 yaş ve üzerinde ve 70 yaşın altında iseniz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ikamet ediyorsanız bu sigorta poliçesini satın alabilirsiniz.

GENEL ŞART VE KOŞULLAR

Vadesi gelen primi ödemeye devam etmeniz şartıyla tüm tazminatları doğrudan tarafınıza ödeyeceğiz. İşbu poliçe aşağıda belirtilenler gerçekleşmediği sürece size teminat sunacaktır:

  • ŞEKER SİGORTA’yı bilgilendirmek suretiyle poliçeyi iptal etmeniz.
  • Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir mukimi olmamanız.
  • Primlerinizi ödemeyi sürdürmemeniz.
  • 75 yaşına ulaşmış olmanız.
  • Azami olarak “Bronz plan için 36.000 TL” veya “Gümüş plan için 70.000 TL” veya “Altın plan için 100.000 TL” veya “Platin plan için 140.000 TL’lik” tazminat ödenmiş olması.

Tazminat talebine yol açacak şekilde kaza geçirmeniz ya da hasta olmanız halinde tavsiyelerini dinlemekle mükellef olacağınız bir doktorun bakımından geçmelisiniz. Kaza ve Hastalık Teminatı kapsamında tazminat talebi, doktora başvurduğunuz ilk tarihte başlayacak şekilde işleme alınacaktır.

Yazılı ve tarafımızca imzalı olmadığı sürece işbu poliçede hiçbir değişiklik yapılamaz. İşbu poliçe kapsamında alacağınız teminatlar size özel olup başkasına devredilemez. İşbu poliçenin iştira değeri yoktur.

İşbu poliçeyi istediğiniz zaman feshedebilirsiniz. Vadesi gelen primlerinizi ödemekten imtina etmediğiniz veya sahtekârlık ya da ifşa etmeme halleri söz konusu olmadığı veya poliçeyi sonlandırmayı düşünmediğimiz sürece poliçeniz tarafımızca feshedilmeyecektir. Fesih tarihinden önceki bir tarihe ait tazminat hakları bundan etkilenmez.

İşbu Poliçe Türk kanun ve yasalarına tabi olacaktır. İşbu poliçe kapsamında her ay tarafımızca ödenecek azami tazminat “Bronz plan için aylık 10.000 TL ya da toplamda 36.000 TL ile”, “Gümüş plan için aylık 20.000 TL ya da toplamda 70.000 TL ile”, “Altın plan için aylık 30.000 TL ya da toplamda 100.000 TL ile”, “Platin plan için aylık 40.000 TL ya da toplamda 140.000 TL ile” sınırlı olacaktır. Hâlihazırda işbu poliçe kapsamında tüm teminatlar vergiden muaftır, ancak bu hususta mevzuat ile ilgili yapılacak değişikliklere göre değişiklikler yapılabilir.

Poliçe yer alan teminatlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs ve Türkiye’de geçerli olacaktır.

İPTAL HAKLARI

Sizin için uygun olmadığına karar vermeniz durumunda poliçe başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içerisinde işbu poliçeyi iptal ettirme konusunda yasal hakka haizsiniz. Şayet bu teminatı poliçe başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içerisinde iptal ettirecek olursanız ödemiş olduğunuz primler iade edilecektir. 30 günden sonra bir iptal yapılacak olursa ödenen primlerin iadesi söz konusu olmayacaktır. Vadesi gelen priminizi ödememeniz durumunda ya da sahtekârlık ya da ifşa etmeme hallerinden dolayı poliçenizi iptal edebiliriz.

NASIL TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNABİLİRSİNİZ

+90 444 04 04 nolu telefondan ŞEKER SİGORTA’yı arayarak bir tazminat talebi formu isteyiniz. Her bir teminat altında belirtilen bilgileri ve sağlık belgesi ya da raporu gibi sizden isteyebileceğimiz diğer bilgileri tarafımıza iletmeniz gerekmektedir. Bu belgeler masrafları tarafınızdan karşılanmak üzere temin edilecektir. Ayrıca tazminat talebi sırasında ve/veya tazminatın ödenmesi sırasında gerek duyulabileceği üzere bir sağlık muayenesinden geçmeniz de istenebilir. Tarafımızdan atanan bağımsız bir Sağlık Danışmanının kararı her iki taraf açısından kesin ve bağlayıcı olacaktır. Tazminat talebi formlarının APRIL’e geri gönderilmesi gerekir.