Tarihçemiz

Kıbrıs’ta 1957 yılında uygulanmaya konan trafik yasası ile motorlu araçlara sigorta yaptırılma mecburiyeti getirilmesini takriben tamamı T.C. sermayeli Türk Sigorta Şirketleri Kıbrıs Türk tarafına acentelik vermeye başladılar. Konuları yakından takip eden Kıbrıs Türk Kooperarif Merkez Bankası Ltd. yetkilileri Şeker Sigorta yetkilileri ile yaptıkları temaslar sonucu 28 Şubat 1961 tarihinde aralarında imzaladıkları bir sözleşme ile Şeker Sigorta Kıbrıs Acenteliğini kurmuş oldular.

Kıbrıs Türk Halkının İngiliz – Rum dönemine karşı verdiği milli ve ekonomik savaşa sigortacılık sektöründen Şeker Sigorta A.Ş. gibi Türk Şirketleri de katılarak bu mücadele de yerlerini almışlardır. Yarım asırı aşkın bir süreden beri sigortacılık sektörünün lokomotifi olmuş Şeker Sigorta faaliyetlerini her geçen gün etkinleştirmektedir. Elde ettiği prim istihsalleri ile başa güreşirken hasar ödemeleri de disiplinli bir şekilde yerine getirmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki sigortacılık sektörü 60/2010 sayılı Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası ile bir yandan çağdaş bir yasaya kavuşturulurken diğer yandan da Şeker Sigorta A.Ş.  ile K.T. Kooperatif Merkez Bankası Ltd. yetkilileri müşterek hareketle yarı yarıya ortak ŞEKER SİGORTA (KIBRIS) Ltd. ismi altında yerel statüdeki bu Şirketi kurmuşlardır. 01.01.1996 tarihinde kuruluşunu ve tescil işlemlerini tamamlayarak faaliyete geçen Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. süratle kendini yürürlükteki sigorta hizmetleri ve ilişkin mevzuata adapte ederek 9 kişilik çekirdek kadrosunu oluşturmuş ve faaliyete başlamıştır.

Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd.’in yerel Şirket statüsünde tescili ile ,karar merkezinin K.K.T.C.’ ne  taşınması gerçekleştirilmiş, risk kabulü ve hasar onayı bakımından sağlanan esneklik ile hızlı karar alma yeteneğinin artması sayesinde müşteri memnuniyeti artmış ve sigortacılık sektöründeki pazar payını büyük ölçüde artırmıştır.  

Özellikle müşteri odaklı hızlı ve etkin hasar politikası sayesinde hızlı bir büyüme sürecine girilmiştir. Şirket bu büyümenin etkisi ile önce kiralık olan ofisin yerine 1998 yılında kendi mülkü olan ofisine taşınmış, büyüme sürecinin devam etmesi neticesinde doğan personel istihdamı ihtiyacını karşılayacak büyüklükte olmayan bu ofisinden de 2003 yılında yine kendi mülkü olan bugünkü merkez binasına taşınmış ve 9 kişilik çekirdek kadroya önce 10 daha sonra 9 personel ilave ederek bugünkü 28 kişilik kadrosuna ulaşmıştır. Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası 2012 yılında ortağı olduğu Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. ‘in hisselerinin tamamını satın almış ve Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. Kooperatif Merkez Bankası’nın %100 iştiraki haline gelmiştir. 10,000.TL ‘lik sermaye ile kurulan Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. bugün 14,500,000. TL’lik ödenmiş sermayesi, 870,000.£’lik gayrimenkul ve diğer aktif varlıkları ile maddi yapı bakımından sektörün en güçlü yerel Şirketi durumundadır.