Tarihçemiz

Kıbrıs'ta 1957 yılında uygulamaya konan trafik yasası ile motorlu araçlara sigorta yaptırılma mecburiyeti getirilmesini takiben tamamı TC sermayeli Türk Sigorta Şirketleri Kıbrıs Türk tarafına acentelik vermeye başladılar. Konuları yakından takip eden K.T.Kooperatif  Merkez Bankası Ltd. yetkilileri Şeker Sigorta yetkilileri ile yaptıkları temaslar sonucu 28 Şubat 1961 tarihinde aralarında imzaladıkları bir sözleşme ile Şeker Sigorta A.Ş’nin Kıbrıs Acenteliğini kurmuş oldular.

Kıbrıs Türk Halkının, İngiliz-Rum dönemine karşı verdiği milli ve ekonomi savaşa, Sigortacılık Sektöründen Şeker Sigorta A. Ş. gibi Türk şirketleri de katılarak bu mücadelede yerlerini almışlardır. Kıbrıs’ta 55. yılını tamamlayan Şeker Sigorta, Sigortacılık Sektörünün lokomotifi olmuş ve saygın bir yere ulaşmıştır. Elde ettiği istihsalleri ile başa güreşirken hasar ödemelerini de disiplinli bir şekilde yerine getirmiştir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Sigortacılık Sektörü 39/93 sayılı yasa ile bir yandan çağdaş bir yasaya kavuşturulurken diğer yandan da Şeker Sigorta A.Ş ile K.T.Kooperatif  Merkez Bankası Ltd. yetkilileri müşterek hareketle yarı yarıya ortak ŞEKER SİGORTA ( KIBRIS ) Ltd. yerel şirketini kurdular. 01.01.1996 tarihinde kuruluşunu tamamlayarak faaliyete geçen ŞEKER SİGORTA (KIBRIS) Ltd. süratle kendini yeni yasaya adapte ederek 9 kişilik çekirdek kadrosunu oluşturmuş ve faaliyete başlamıştır.

Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd’in kuruluşuyla, karar merkezinin Kıbrıs’a taşınması sayesinde, risk kabulü ve hasar onayı bakımından sağlanan esneklik ve hareket kabiliyeti sayesinde müşteri memnuniyeti artmış ve bu da %4,50 olan pazar payının %10-12’lere çıkmasını sağlamıştır. Özellikle müşteri odaklı hızlı ve etkin hasar politikası sayesinde hızlı bir büyüme sürecine girilmiştir. Şirket bu büyümenin etkisi ile önce kira olan ofisinin yerine 1998 yılında kendi mülkü olan ofisine taşınmış, büyüme sürecinin devam etmesi neticesinde doğan personel istihdamı ihtiyacını karşılayacak büyüklükte olmayan bu ofisinden de, 2003 yılında yine kendi mülkü olan bu gün kullanılmakta olan ofisine taşınmış ve 9 kişilik çekirdek kadroya önce 10 daha sonra 9 kişi ilave ederek bugünkü 28 kişilik ideal kadrosuna ulaşmıştır. 2012 yılında Kooperatif Merkez Bankası ortağı olduğu Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd.’in hisselerinin tamamını satın almış ve Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. Kooperatif Merkez Bankası’nın %100 iştiraki haline gelmiştir.