İnsan Kaynakları Politikamız

Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. insan kaynakları politikasının temel ilkeleri şunlardır:

 • Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda, nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirerek, çalışanların mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerini destekleyip; bilgi, özgüven ve motivasyon düzeyi yüksek, müşteri odaklı, dürüst, takım ruhu gelişmiş, çalışkan ve kuruma güvenen kadrolar oluşturmaktır.
 • Personelin verimlilik, kârlılık ve müşteri odaklılık ilkelerine bağlı olarak çalışmasını sağlamak.
 • Personelin kuruma bağlılığını artırmak ve Şirket'e uzun süre hizmet etmesini teşvik etmek.

Bu temel ilkeleri gerçekleştirmek için Şirket;

 • Yetki ve sorumlulukları çalışma kurallarına uygun ve Şirket'i geliştirerek geleceğe hazırlayacak nitelikte personelin seçimini ve görevlendirilmesini gerçekleştirir.
 • Performans yönetimi sistemini etkin bir şekilde kurar ve yürütür.
 • Adil ve rekabetçi ücret ve özlük hakları sağlar.
 • Personelin mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlar.
 • Geri bildirime dayalı iletişim ve bilgilendirme sistemlerini kurar ve yaygınlaştırır.

Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd’in amacı;

 • Eleman ihtiyaçlarının belirlenerek kaliteli ve nitelikli insan gücü alımının gerçekleştirilmesi.
 • Çalışanların motivasyonu, performans değerlendirmesi.
 • Bireyler ve gruplar arası ilişkilerin ve iletişimin sağlanarak değişime açık ve sürekli başarıya odaklı bir ekip oluşturulmasıdır.