Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı işbu 'Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu 'Gizlilik Politikası'nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

 1. Bilgilerin Kullanılması ve Korunması

Web sitemiz, girilen bilgilerin güvenliği açısından 'SSL' sistemi ile donatılmıştır. Bu nedenle verilen bilgiler internetteki diğer kişiler tarafından görülemez. Bu koruma, e-posta gibi yollarla gönderilen bilgiler için etkili değildir. Üyelerimizle ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, kendi ticari sırlarımıza gösterdiğimiz özen derecesinde gizli olarak korunmaktadır. Bu bilgilere ancak üyemizin talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde şirketimiz personeli ve sigorta şirketlerinin personeli tarafından ulaşılabilmektedir.

2. Bilgi Kaynakları

Sizinle ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler size en uygun hizmeti sunmamızı ve bu hizmetlerin kalitesini sürekli olarak artırmayı temin etmeye yöneliktir. Bu bilgiler aşağıda belirtilen üç şekilde temin edilmektedir.

 a. Sizin Tarafınızdan Sağlanan Bilgiler

Sizin web sitemizi kullanarak veya e-posta, faks gibi diğer yollarla bize sağladığınız bilgiler tarafımızdan alınmakta ve kaydedilmektedir. Bu yolla elde edilen bilgiler tamamen özgür iradenizle tarafımıza sağladığınız bilgilerdir. Bu bilgileri bize verip vermemekte serbestsiniz ancak size daha çabuk, doğru, etkili ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için web sitemizde sizden talep edilen bilgilerin tamamını vermenizi öneriyoruz. Ayrıca talep ettiğiniz hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgileri vermemeniz durumunda talebinizin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağı tarafınızdan dikkate alınmalıdır. Verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması sizin sorumluluğunuzdadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeyiniz. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi veya beyanlarda bulunulması, talep ettiğiniz sigortanın geçerliliğini, bizim ve/veya sigorta şirketinin size ve/veya sigortalıya karşı olan sorumluluklarını ve poliçeye dayalı sigorta tazminatı talep haklarını etkileyebilir. Böyle bir durumda Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. hiç bir sorumluluk kabul etmez. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeniz nedeniyle Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. bir zarara uğradığı takdirde bu zararı tazmin yükümlülüğü tarafınıza aittir.

 b. Otomatik Olarak Sağlanan Bilgiler

Web sitemizi ziyaretiniz sırasında bilgisayarlar ve işletim sistemlerimizin sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve 'cookies' olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla daha önce sitemize yaptığınız ziyaretlerde ve aldığınız hizmetlerde elde edilen bilgilerdir. Bilgisayarınızın 'yardım' menüsünde bu özelliği kısıtlamak veya tamamen etkisiz hale getirmek için ne yapmanız gerektiğini bulabilirsiniz. Ancak, bu şekilde elde ettiğimiz bilgiler size vereceğimiz hizmetin daha çabuk ve kaliteli olmasında kullanılacağından bu özelliği açık bırakmanızı öneririz.

 c. Diğer Kaynaklardan Sağlanan Bilgiler

Sigorta poliçelerinizin zamanında yenilenmesi ve adres, telefon numarası gibi bilgilerinizin güncel tutulması gibi amaçlarla sigorta yaptırdığınız sigorta şirketlerinden, Sigorta Bilgi Merkezi ve Şirketler Mukayyitliği gibi kaynaklardan elde edilen bilgilerdir.

 

3. Diğer Kullanım Şartları

Burada belirtilen şartların dışında web sitemizi ziyaret eden ve/veya hizmet talebinde bulunan herkes 'Kullanıcı Sözleşmesi' bölümünde belirtilen hükümleri de okumuş ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılır.

'Gizlilik Politikası' ve 'Kullanıcı Sözleşmesi' bölümlerindeki hükümler ve bu hükümlerde Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. tarafından zaman zaman yapılan değişiklikler, Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. ile sizin aranızda kurulan hukuki ilişkinin tamamını oluşturur ve tarafları bağlar. Aksi yazılı olarak ayrıca kararlaştırılmadıkça Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd.'e karşı bu hükümlere aykırı hiç bir talepte bulunulamaz ve hak ileri sürülemez.

Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd.

Adres: Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. İlhan Savut Sokak No:7 P.K.664 Köşklüçiftlik, Lefkoşa / KKTC

Telefon: +90 (392) 444 04 04

E-posta: [email protected]

Çalışma Saatleri: Haftanın 7 Günü, 24 Saat

Her türlü soru, görüş ve önerileriniz için;

+90 (392) 444 04 04 numaralı Sigorta Destek Hattımızı arayarak veya [email protected] adresine e-posta göndererek günün her saati bize ulaşabilirsiniz.

 

Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. Site Kullanıcı Sözleşmesi

Bu siteyi ziyaret eden veya bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes işbu “Kullanım Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder. Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. internet sitesini kullanmakla veya Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu “Kullanım Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartların tamamıyla bu metnin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Politikası” hükümleri ve bu sitedeki diğer talimatlarla bağlı olmayı taahhüt etmektesiniz. Burada yer alan şartları kabul etmemeniz halinde bu internet sitesine erişmeyebilir veya kullanmayabilirsiniz. Buradaki şartları kabul etmemeniz halinde kullanıma başladıysanız kullanımınızı derhal durdurmalısınız.

Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd., işbu “Kullanım Sözleşmesi”, “Gizlilik Politikası” ve bu sitedeki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd.’in değişiklikleri tarafınıza ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılırsınız.

 

1. Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd.

Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd., sigorta veya reasürans sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil eden, bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeten, sigorta sözleşmesi yapmak isteyenlerle sigorta şirketlerini bir araya getiren ve sigorta sözleşmelerinde aracılık eden sigorta ve reasürans brokerliği kuruluştur. Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd., sigorta sözleşmesinin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yapmakta ve gerektiğinde bu anlaşmaların uygulanmasında veya tazminatın ödenmesinde yardımcı olmaktadır.

Şirketimiz faaliyetlerini KKTC Malie Bakanlığı tarafından verilen lisans altında ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmektedir.

 

2. Hizmetten Yararlanabilecekler

Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd.’in sunduğu hizmetlerden yararlanabilir. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Poliçe yaptırmanız için gerçek ad veya unvanınızı, adresinizi, telefon numaranızı ve geçerli kredi kartı bilgilerinizi sisteme girmeniz gerekmektedir. Kendi adınıza ve başkaları yararına da sigorta talebinde bulunmanız mümkündür.

 3.  Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme, Kullanıcı'nın www.sekerinsurance.com web sitesine giriş yapmasıyla işlemlerin devam etmesini sağlayan butona tıklaması ile kurulacak olup, işbu Sözleşmenin kurulması ile eşzamanlı olarak Kullanıcı Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd.’i sigorta şirketleri nezdinde kendi adına hareket etmek üzere yetkili sigorta brokeri olarak yetkilendirmiş olacaktır. İşbu Sözleşme Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd.’in vereceği sigorta brokerlik hizmetine ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerine dair hükümleri de düzenlemektedir.

 https://www.sekerinsurance.com/ev

https://www.sekerinsurance.com/araba

https://www.sekerinsurance.com/isyeri

 https://www.sekerinsurance.com/spareparts Yedek Parça

 http://sekerinsurance.com/damagedcaraf/ Pert Araba Fiyat Teklifi Formu

 

4. Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd.’in Sorumlulukları

Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd.’in sorumluluğu, sitede belirtilen, vermeyi kabul ettiği, sigorta sözleşmesinin yapılmasına yönelik hizmetlerin sağlanması ve gerektiğinde hasar bedellerinin ödenmesine yardımcı olunmasıyla sınırlıdır. Sigorta poliçesinden doğan hak ve sorumluluklar söz konusu sözleşmenin taraflarına ait olup, bunların ifasında Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd.’in hiç bir sorumluluğu yoktur.

Poliçe şartlarında, fiyatlarda yapılacak değişiklikler, hasar ödemeleri ve poliçenin uygulanmasına ilişkin her türlü konu Sigorta Şirketlerinin tâbii olduğu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ilgili Sigorta Şirketinin uhdesinde ve sorumluluğundadır.

Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd., Kullanıcı tarafından Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd.’e iletilen Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd., girilen bilgilerin güvenliği açısından SSL sertifikası ile korunmaktadır. Bu nedenle verilen bilgiler internetteki diğer kişiler tarafından görülemez.

Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. www.sekerinsurance.com sitesi üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu bilgilere ancak Kullanıcı talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. personeli ve sigorta şirketlerinin personeli tarafından ulaşılabilmektedir.

Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, Kimlik Numarası, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.

Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd., işbu Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd., kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd.’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.sekerinsurance.com sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd.’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd., kullanıcılara www.sekersinsurance.com. sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

Poliçe prim tahsilat sayfasında istenen kredi kartı bilgileri, siteden alışveriş yapan müşterilerin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin www.sekerinsurance.com ara yüzü üzerinden, banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Poliçe şartları, teminatlar, prim oran ve miktarları ile ilgili olarak sitemizde yer alan tüm bilgileri Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. bu şartları değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd.’den bu konuda bir talepte bulunulamaz. Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd., bu sitede yer alan şartlarla poliçe temin edeceğini de garanti etmez. Geçerli poliçe şartları düzenlenecek poliçede yer alan şartlar olacaktır.

Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd.’in, www.sekerinsurance.com sitesini ve/veya 444 04 04 numaralı Sigorta Destek Hattı üzerinden hizmet alan kullanıcıları, hizmet alırken ve/veya müşteri kaydı yaparken belirttikleri veya müşteri girişi yaparak daha sonra kendi güncelledikleri sabit ve mobil telefon hatları, sabit adresleri, e-posta adresi ve diğer iletişim bilgileri üzerinden, işlem esnasında onay vermiş olmaları şartına bağlı olarak mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi için arama ve benzeri yöntemlerle duyuru, kampanya, özel indirim ve diğer pazarlama amaçları ile kullanıcıya ileti gönderme hakkı bulunmaktadır. Bu iletiler satın almış olduğunuz ürün veya ürünlerle ilgili bilgiler, ilgileneceğinizi düşündüğümüz diğer ürünler, 3. kurumlarla yürüttüğümüz iş birlikleri doğrultusunda oluşmuş reklamlarını ve benzeri bilgileri içerebilir.

Kullanıcı/müşteri gönderilecek bütün gönderilerin içeriği ve kayıt bilgileri (gönderim zamanı, gönderim ortamı, gönderi adresi/numarası) Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. tarafından, gerektiğinde ve/veya talep edildiğinde Maliye  Bakanlığına sunulmak üzere saklanacaktır.

Kullanıcı web sitesi ve/veya telefonda, Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd.’in kendisine pazarlama amaçlı iletişim yapması için verdiği onaydan verdiği onaydan vazgeçmesi durumunda; Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd.’ten gönderilen e-postalarda bulunan “Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. bültenlerini almak istemiyorsanız tıklayın.” linkine tıklayarak, [email protected] adresine e-posta göndererek ya da 444 04 04  numaralı Sigorta Destek Hattımız’dan arayarak e-posta gönderim listesinden kolayca çıkabilir, yine [email protected] adresine e-posta göndererek ya da 444 04 04 numaralı Sigorta Destek Hattımız’dan arayarak, zaman zaman hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek amacı ile gönderdiğimiz SMS’leri almak ve telefonla aranmak istemediklerini belirtebilirler, Her kullanıcı dilediği zaman iletişim bilgilerini yukarıdaki yöntemlerle ileti almak istiyorum statüsüne geri getirebilir. Kullanıcı bilgileri Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd.’in ihtiyaçlar ve/veya teknik gereksinimler dolayısı ile ilerideki herhangi bir zamanda belirleyeceği tarihe kadar saklanacaktır.

 

5. Kullanıcının Sorumlulukları

Kullanıcı Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd.’in web sitesi üzerinden gerçekleştireceği her türlü kampanya ve çekilişe katılması durumunda, gerekli bilgilerinin ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6. Fikri Mülkiyet Hakları

 

Her Hakkı Saklıdır ©

İşbu web sitesinde yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. veya belirtilen ilgilisine aittir ve ulusal ile uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu web sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiç bir hak vermez. Kullanıcı Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. sitelerini ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sitede yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması için Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd.'in önceden yazılı izni ve onayı gerekir. Bu sebeple işbu web sitesinde yer alan bilgiler Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd.'in yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitelerin bütünü veya bir kısmı diğer bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd.'in yazılı izni olmadıkça bu internet sitesine link verilmesi de yasaktır.

 

7. Sigorta Teminatının Başlaması

Sigorta teminatı, sigorta poliçesinin mutabık kalınan koşullarda ilgili  tarafından düzenlenmesi, peşin yatırılması kararlaştırılan prim miktarının ödenmesi ile başlar ve poliçe özel ve genel şartlarındaki koşullarla geçerli olur.

8. Diğer

Size verilen hesap adı/numarası ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu tarafınıza aittir. Bu nedenle söz konusu hesap adınızı/numaranızı ve şifrenizi güvenli bir şekilde saklayınız, üçüncü kişilerle hiçbir şekilde paylaşmayınız. Gerektiğinde hesap adı/numarası ve şifrenizin değiştirilmesini Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd.’ten isteyiniz.

Web sitemiz sadece yasal amaçlarla ve kanunlara saygılı olarak kullanılabilir. Bu siteyi kullanmakla yasalara uygun davranacağınızı taahhüt etmektesiniz. Haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, mevcut hasarları gizleyerek daha sonraki bir tarihte olmuş gibi göstermek, sahte isim ve kredi kartları kullanmak gibi eylemler cezai sorumluluklar doğurur. Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd., bu tür davranışlara engel olmak için sitelere girişi yasaklamak, şikayette bulunmak v.b. gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir.

Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd., talep edilen bir hizmeti vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir.

Web sitemize kurulan “link”ler diğer kişi ve kuruluşlarla bir hukuki ilişki içerisinde olduğumuz veya bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt ettiğimiz, onlar adına hareket ettiğimiz veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiğimiz ya da bunların eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğumuz anlamına gelmez. Tarafımızdan direkt verilmeyen hiç bir taahhüt Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. için bağlayıcı değildir.

Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd., bu web sitesinde yer alan bilgilerin tam ve doğru veya sayfaya kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. İşbu web sitesinde yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmayacaktır ve bağlayıcı değildir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi, mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

Bu internet sitesinde yer alan her türlü bilgi ve belge Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. tarafından sadece bilgilendirmek amacı ile sunulmakta olup, doğrulukları ve içerikleri tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu nedenle işbu bilgi ve belgelere dayanılarak yapılan işlemlerden dolayı doğacak doğrudan ve/veya dolaylı her türlü maddi, manevi zararlar ve masraflardan, üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. sorumlu tutulamaz.

Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da mücbir sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. ve/veya çalışanları bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olamazlar. Bu bilgiler doğrultusunda Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. bu sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiç bir şekilde sorumlu değildir.

Burada yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd., dilediği zaman sitelerinin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin sitelerdeki bazı özelliklere ve bilgilere veya sitelerinin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.

Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd., sitelerinin virüs koruması önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcının virüslerden korunma konusunda gerekli önlemleri alması tavsiye edilir.

Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. web sitesini kullanarak sunulan içeriği ve çeşitli hizmetleri kullanan ziyaretçi ve üyeler yalnızca hukuka uygun, şahsi veya kurumsal amaçlarla site üzerinden işlem yapabilirler. Kullanıcıların Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd.’te yaptığı işlemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her kullanıcı Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd.'e açıkladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd.'e açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd.'in münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri bilgileri, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd.'in tüm iletişim kanallarından alacağınız hizmetler nedeniyle bir ihtilaf olması durumunda Lefkoşa mahkemeleri yetkili olacaktır.

 

Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd.

Adres: Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. İlhan Savut Sokak No:7 P.K.664 Köşklüçiftlik, Lefkoşa / KKTC

Telefon: +90 (392) 444 04 04

E-posta: [email protected]

Çalışma Saatleri: Haftanın 7 Günü, 24 Saat

Her türlü soru, görüş ve önerileriniz için;

+90 (392) 444 04 04 numaralı Sigorta Destek Hattımızı arayarak veya [email protected] adresine e-posta göndererek günün her saati bize ulaşabilirsiniz.