Kalite Politikamız

Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd’in hizmet sunduğu birimlerin sahip olduğu sigortacılık hizmetlerinde müşteri ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılanması amaçlanır.

Bu politikanın uygulanması hizmet sunulan birimlerle olan ilişkilerde uygunluğu göstermek ve sürdürmek için önemlidir.

  • Hizmetlerimizi etkileyen kanun, mevzuat, talimat ve prosedürlere uymak,
  • Müşteri sözleşme (poliçe) şartlarına uymak,
  • İş ve hizmetlerimizin sürekliliğini temin edecek çerçeveleri oluşturmak,
  • Sektördeki yenilik ve gelişmeleri takip etmek,
  • Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyma ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
  • Müşteri memnuniyeti sürekliliğini sağlamak ve artırmak,
  • Müşteri şikâyetlerini açıklık, adalet ve duyarlılık prensipleri çerçevesinde ele alıp en kısa sürede çözümlemek,
  • Hizmet kalitesini artıran, etik değerlere saygılı hizmet sağlamak.