Motorlu Taşıt Sigortası

Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) yasası fasıl 333 uyarınca bir kaza durumunda üçüncü şahıslara verilecek olan zararları karşılayan sigortadır.

Sigorta Kapsamı

Maddi Hasarlar

 • Bir kaza durumunda 3. şahıslara verilecek olan mal hasarlarını olay başı 150.000,00 TL’ye kadar karşılar.

Bedeni Hasarlar

Minibüs ve Otobüs

 • Bir kaza durumunda 3. şahısların ölümü, yaralanması veya acil tedavisini olay başı 15.000.000,00 TL'ye kadar karşılar.

Diğer Tip Araçlar

 • Bir kaza durumunda 3. şahısların ölümü, yaralanması veya acil tedavisini olay başı 8.000.000,00 TL'ye kadar karşılar.

Dikkat Edilecek Hususlar

1- Başlangıç ve Bitiş Tarihi

Sigortanın başlangıcı mutlaka teklifin alındığı dakika, saat ve gün itibarı ile başlatılır. Bitişi ise bir sonraki yılın başlangıç tarihinin öğle saat 12:00'sidir.

(Örnek: Başlangıç 11.10.2018 saat 15:15, Bitiş 11.10.2019 saat 12.00) 

2- Yetkili Sürücü

 1. Poliçe Sahibi
 2. Poliçe sahibinin emri veya izni ile süren herhangi biri.

Ancak aracı süren kişi, ilgili motorlu aracı sürmek için sürüş ehliyetine sahip olmalıdır, veya eskiden sürüş ehliyetine sahip olup böyle bir ehliyet bulundurmaktan veya almaktan men edilmiş olmamalıdır.

Araç Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar

Aracın Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar araç cinsine göre değişmektedir şöyle ki;

CX 1 : Salon Araçlar

 • Sosyal amaçlar, eve ait işler ve eğlence amaçları ile sigorta sahibinin işi için kullanılabilir.

 

CY 1 : Motosiklet

 • Sosyal amaçlar, eve ait işler ve eğlence amaçları ile sigorta sahibinin işi için kullanılabilir.

 

CZ 300-301 : Van-Kamyon

 • Poliçe sahibinin işi ile ilişkili işlerde,
 • Sosyal amaçlar, eve ait işler ve eğlence amaçları için,
 • Yolcu Taşımacılığı için (kiralık olarak olarak veya ücret karşılığı yapılanın dışında) kullanılabilir.

 

CZ 400 : Taksiler

 • Poliçe sahibinin işi ile ilglgi yolcu, yük taşımacılığı için,
 • Sosyal amaçlar, eve ait işler ve eğlence amaçları için kullanılabilir.

 

CZ 406 : Kiralık Araçlar

 • Sosyal amaçlar, eve ait işler ve eğlence amaçları için kullanılabilir.

 

CZ 600 : Minibüs-Otobüs

 • Poliçe sahibinin işi ile ilgilgi yolcu, yük taşımacılığı için kullanılabilir.(Ücret karşılığı)

 

CZ 605 : Özel Minibüs-Otobüs

 • Poliçe sahibinin işi ile ilgilgi yolcu, yük taşımacılığı için kullanılabilir.

CZ 802 : Tarımsal (Traktör-Kombay)

 • Tarımsal amaçlar için kullanılabilir.

 

CZ 801 : Özel Tip Araçlar

 • Poliçe sahibinin işi ilişkili işlerde kullanılabilir.

 

CZ 9 : Motor Trade (Any Motor)

 • Bu poliçe tek bir plaka için yapılmaz. Sigortalı araç: Poliçe sahibinin işi ile ilişkili kontrol veya tasarrufunda bulunan herhangi bir araçtır.
 • Galerilerde satış maksatlı bulunan araçların mesai saatleri dahilinde muayene, gümrükleme ve kayıt işlemleri için,
 • Galerilerde mesai saatlerinde, bir şirket çalışanı refakatinde müşteriler tarafından deneme sürüşü için,
 • Tamirhanelerde, müşteriye ait araçların deneme sürüşü ve güvenilirlik testi için,
 • Kiralık araç şirketlerinde, aracın müşteriye teslim edilmesi/alınması için kullanılır.

 

CZ 26 : Şöför Okulu

 • Sürüş eğitimi, imtihanı ve deneme sürüşü için kullanılabilir.

 

Poliçe Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

1- Sürücüye ilişkin:

 • Poliçe tek bir belirli sürücü için tanzim edilmiş ise bu sürücü dışında birinin aracı kullanması durumunda poliçe kapsam dışı kalır.
 • Sürücünün yaşına ilişkin bir kısıtlama getirilmiş ise kısıtlama dışında kalan sürücülerin aracı kullanması durumunda poliçe kapsam dışı kalır.
 • Alkollü içki ve ya herhangi bir uyuşturucu tesiri altında kullanılması durumunda poliçe kapsam dışı kalır.

 

2- Aracın Kullanımına İlişkin

CX 1- Kira veya ücret, yarış deneme sürüşü, güvenilirlik denemesi, sürat testi için veya Motorlu Araç Ticareti ile ilgili herhangi bir amaçla kullanmak.

CY 1- Kira veya ücret, yarış deneme sürüşü, güvenilirlik denemesi, sürat testi, herhangi bir meslek veya iş amacı ile eşya (numune hariç) taşınması ve motorlu araç ticareti ile ilgili herhangi bir amaç için kullanmak.

CZ 300- Kira veya ücret, yarış deneme sürüşü, güvenilirlik denemesi, sürat testi ve motorla çalışan arızalı herhangi bir aracı çekme hariç bir römork çekerken kullanmak.

CZ 301- Kira veya ücret karşılığı yolcu taşıması, yarış, deneme sürüşü, güvenilirlik denemesi, sürat testi ve motorla çalışan arızalı herhangi bir aracı çekme hariç bir römork çekerken kullanmak.

CZ 400- Yarış deneme sürüşü, güvenilirlik denemesi, sürat testi ve motorla çalışan arızalı herhangi bir aracı çekme hariç bir römork çekerken kullanmak.

CZ 406- Yarış deneme sürüşü, güvenilirlik denemesi, sürat testi, kiralayan kişinin, kira veya ücret karşılığı yolcu taşıması ve motorla çalışan arızalı herhangi bir aracı (ücret karşılığı hariç) çekme hariç bir römork çekerken kullanmak.

CZ 600- Yarış deneme sürüşü, güvenilirlik denemesi, sürat testi ve motorla çalışan arızalı herhangi bir aracı çekme hariç bir römork çekerken kullanmak.

CZ 605- Yarış deneme sürüşü, güvenilirlik denemesi, sürat testi, kira veya ücret karşılığı yolcu veya yük taşınması ve motorla çalışan arızalı herhangi bir aracı çekme hariç bir römork çekerken kullanmak.

CZ 802- Yarış deneme sürüşü, güvenilirlik denemesi, sürat testi, kira veya ücret karşılığı yolcu taşınması ve yasaların müsade ettiği miktardan fazla römork çekerken kullanmak.

CZ 801- Yarış deneme sürüşü, güvenilirlik denemesi, sürat testi, kira veya ücret karşılığı yolcu veya yük taşınması ve motorla çalışan arızalı herhangi bir aracı (ücret karşılığı hariç) çekme hariç bir römork çekerken kullanmak.

CZ 9- Yarış,kira veya ücret karşılığı yolcu taşıması ve sürat testi için kullanmak

CZ 26- Kira veya ücret karşılığı yolcu taşıması (sürüş eğitimi ve sınavı hariç) ve Yarış deneme sürüşü, güvenilirlik denemesi, sürat testi, için kullanmak.

 

Taksi-Otobüs ve Minibüs sigortası yapılırken dikkat edilecek hususlar

 • Taksi, Otobüs ve Minibüs sigortası yapılırken poliçe aracın yolcu kapasitesine göre düzenlenir.