Kısmi Kasko

Kısmi Kasko Araç Sigortası Nedir?

Sigortalı aracın "YOL" üzerinde herhangi bir motorlu araç veya motorlu araçlarla çarpışması sonucu, meydana gelecek olan zarar ve ziyanı poliçede belirtilen sigorta bedeli çerçevesinde suç aranmaksızın sigortalıya ödeyen sigortadır.

Kapsam Dışı Olan Haller

Motorlu araçların çarpışması dışında, herhangi bir neden veya yangın veya hırsızlık sonucu meydana gelen zarar ziyan, kapsam dışındadır.

Dikkat Edilecek Hususlar

  1. Kısmi Kasko sigortası yapılırken alt limit 30.000 üst limit 60.000 TL’dir.
  2. Herhangi bir kaza durumunda polis çağırılması şarttır. Polis çağırılmaması durumunda poliçe kapsam dışı kalır.