Ticari Paket Sigortası

Büyük işletmelerde olduğu gibi orta ve küçük ölçekli işletmelerinde üzerinde tutmakta olduğu riskler büyük olur biliyoruz. Peki ciddi sonuçlar doğurabilecek bu denli önemli risklerinizi kime emanet ediyorsunuz?

Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. olarak 60 yıllık deneyimimizle edindiğimiz bilgi ve tecrübelerimizi kullanarak Ticari Paket Sigortası’nı geliştirdik. Bu ürün ile binalarınızdan demirbaşınıza, emtianızdan muhteviyatınıza, müşterilerinizden çalışanlarınıza, makinelerinizden elektronik cihazlarınıza kadar değer verdiğiniz tüm taşınır ve taşınmazları ekonomik bir yolla güvence altın alabilirsiniz.

Ana Teminatlar ve Ek Teminatlar

 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Deprem
 • Sel / Su Baskını
 • Dahili Su
 • Fırtına
 • Duman
 • Taşıt Çarpmaları (Kara, Hava, Deniz)
 • Grev Lokavt Kargaşalık Halk Hareketleri
 • Kötü Niyetli Hareket, Terör
 • Hırsızlık
 • Cam Kırılması
 • Yer Kayması
 • Yakıt Sızması
 • Enkaz Kaldırma

 

Aşağıda belirtilen branşlar da, Sigortalı’nın talebi doğrultusunda, poliçenin teminat kapsamına dahil edilebilecektir.

 • Yangına Bağlı Kar Kaybı
 • Alternatif İşyeri
 • İş Durması
 • Komşu Sorumluluk
 • Elektronik Cihaz
 • Makine Kırılması
 • İşveren Mali Mesuliyet
 • Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet
 • Taşınan Para
 • Emniyeti Suistimal
 • Ferdi Kaza