Taşınan Para

Taşınan Para Sigortası, işyerleri ile bankalara, işyerleri ile diğer işyerleri veya bankalar arasında taşınan para ve kıymetleri :

 • Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit veya zor kullanmak sebebiyle meydana gelecek gasp ve hırsızlık hallerine,
 • Herhangi bir araç ile nakil esnasında aracın kazaya uğraması veya yanması sonucunda meydana gelebilecek zararlara,
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketlerinden ve bunların gerektirdiği asker ve inzibati hareketlerden, deprem, sel ve su baskını gibi doğal afetlerle, yangın, infilak gibi olaylar sonucu meydana gelebilecek hırsızlık ve yağmalamalara karşı teminat altına alır.
 • Ayrıca taşınan para, işyerinde çalışan işçi ve personele ödenecek maaş ve ücretleri teşkil ediyorsa sigorta teminatı paraların işyerindeki kasada muhafaza edilmesi kaydı ile taşımanın yapıldığı günden sonraki gün saat 19:00'a kadar teminat kapsamındadır.

Bu teminatın verilebilmesi için;

 • Taşıma güzergahı
 • Bir seferde taşınan azami nakit ve kıymetli evrak miktarı
 • Yıllık Sefer Sayısı
 • Taşımanın ne şekilde yapıldığı
 • Taşıyan kişi sayısı ve güvenlik önlemleri
 • Yıllık taşınan toplam kıymet gibi bilgilerin bilinmesi gerekmektedir.
 • Parayı taşıyan görevlilerin, suistimalleri sonucu oluşabilecek kayıplar, poliçenin teminat kapsamı dışındadır.